Newsletter

Schrijf u in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de internationale sociale zekerheid.

Inschrijven

Bekijk alle nieuwsbrieven

Zoals gecommuniceerd in onze voorgaande nieuwsbrief zal het toegenomen gebruik van telewerk als gevolg van het coronavirus niet in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Deze periode zal worden geneutraliseerd, met ingang vanaf 13 maart 2020 en dit zowel voor werknemers als zelfstandigen.

De voorziene einddatum van deze maatregel is 31 december 2021, maar die datum kan herzien worden in functie van de coronamaatregelen.

Als werkgever in deze sectoren moet u vanaf nu een aantal gegevens verzamelen en bijhouden over werknemers of zelfstandigen die in het buitenland verblijven of wonen en tijdelijk voor u komen werken in België.

Vergeet niet om na te gaan of uw medewerkers die in België komen werken het Passenger Locator Form hebben ingevuld. Dat moet gebeurd zijn voordat ze aan hun werkzaamheden beginnen.

Meer details over de betrokken sectoren en de gegevens die u moet bewaren vindt u in ons overzichtsdocument.

Welkom op Working in Belgium

Bent u een buitenlandse werkgever of zijn mandataris, en wilt u een of meerdere werknemers detacheren in België? Bent u een buitenlandse werkgever of zijn mandataris, en stelt u werknemers te werk die werken in België?

Bent u een zelfstandige gevestigd in het buitenland, en komt u tijdelijke of deeltijdse diensten uitvoeren in België?

In dat geval moet u uw aanwezigheid als zelfstandige of die van uw werknemers melden voordat ze hun activiteiten in België beginnen.

U bent een Belgische of buitenlandse werkgever en u wilt een werknemer tewerkstellen in of detacheren naar België (van buiten de EER of Zwitserland) gedurende meer dan 90 dagen? In dat geval dient u ook een aanvraag voor een gecombineerde vergunning in te dienen (single permit).

Hieronder vindt u de onlinediensten waarmee u deze meldingen kunt doen:

Onlinediensten

Single permit

Wilt u als werkgever een niet-Europese werknemer (buiten de EER + Zwitserland) langer dan 90 dagen in België tewerkstellen? Vraag dan een gecombineerde vergunning (single permit) aan bij het bevoegde gewest.

Meer weten


Snelle toegang

Via uw eID/token ou itsme

Single permit

Limosa

Wanneer u als werkgever, mandataris of zelfstandige activiteiten uitvoert in België moet u deze activiteiten melden.

Meer weten


Snelle toegang

Via uw Limosa-account

Limosa - Meldingsplicht

Checkinatwork

Registreer de aanwezigheid van werknemers bij werken in onroerende staat en in de vleessector.

Meer weten


Snelle toegang

Via uw eID/token

Aanwezigheden registreren

Een vraag?

Heeft u een vraag? Contacteer ons via chat of met het contactformulier.