Anders

Terugkeren en weer vertrekken

Wilt u uw aansluiting opzeggen, of voldoet u niet langer aan de aansluitingsvoorwaarden? In dat geval moet u ons onmiddellijk verwittigen.

Overgang naar de Belgische sociale zekerheid

Als u de laatste zes maand deelgenomen hebt aan de Algemene Regeling van de Overzeese Sociale Zekerheid, dan hebt u in België geen wachttijd voor uitkeringen bij ziekte-invaliditeit (sector prestaties). Als u de laatste zes maand bovenop de Algemene Regeling gedekt werd door een contract geneeskundige verzorging, hebt u geen wachttijd bij uw nieuw Belgisch ziekenfonds.

De overgang naar de Belgische sociale zekerheid (hoofdzakelijk voor uw pensioen) wordt geregeld door uw (nieuwe) werkgever of door de RVA. De formaliteiten bij een overgang naar een Belgisch ziekenfonds moet u wel zelf uitvoeren. Daarvoor hebt u een attest nodig dat geleverd wordt door de Overzeese Sociale Zekerheid van de RSZ bij het einde van uw aansluiting.

Gaat het om een ziekenfonds dat zich in een land van de EER bevindt, dan volstaat dit attest niet altijd. In dit geval leveren wij, op aanvraag via de contactpagina, een E104-formulier met de aansluitingsperiodes af.

Opnieuw aansluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid

Als u later opnieuw gaat werken buiten de EER of Zwitserland, kunt u zich gewoon opnieuw aansluiten bij de Overzeese Sociale Zekerheid. De nieuwe bijdragen worden bij de oude gevoegd om het bedrag van uw pensioen te verhogen.

Als u na uw pensioen weer vertrekt, wordt uw pensioen opgeschort en daarna weer ingezet zodra u uw nieuwe activiteit stopgezet hebt. Uw pensioen wordt dan verhoogd met uw nieuwe bijdragen en herberekend op een nieuwe basis.

Aangesloten blijven bij de Overzeese Sociale Zekerheid

U kunt aangesloten blijven bij de Overzeese Sociale Zekerheid na afloop van uw activiteit (buiten de EER). Bekijk het onderdeel ‘Welke periodes dekt uw aansluiting’ om hier meer over te weten.