Algemene Regeling

Wat is de Algemene Regeling?

De Algemene Regeling is de basis van uw aansluiting bij de Overzeese Sociale Zekerheid. Er kunnen ook aanvullende verzekeringen aan toegevoegd worden.

De Algemene Regeling omvat:

  • een pensioenverzekering;
  • een ziekte-invaliditeitssverzekering (inclusief zwangerschap),
  • een uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging.

Het maandelijkse basisbedrag voor de bijdrage ligt tussen 324,60 en 1.973,89 euro. Raadpleeg het document Tarieven voor meer informatie.

Wanneer u aan de Algemene regeling deelneemt, bent u automatisch aangesloten bij de drie verzekeringen (behalve als u geen onderdaan bent van de EER en Zwitserland).

Voor Belgische aangeslotenen en onderdanen van een andere lidstaat van de EER of Zwitserland worden de pensioenen en ziekte-invaliditeitsuitkeringen geïndexeerd. De spilindex geldt hiervoor als referentie. Wie niet in aanmerking komt voor de indexering, krijgt van bij de start een hoger pensioen.