Algemene regeling

Uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging

Met deze verzekering kunt u, na 16 jaar deelname en op een bepaalde leeftijd (zie ‘Voorwaarden’), een terugbetaling van de geneeskundige verzorging krijgen zonder nog bijdragen te moeten storten. De personen die u ten laste hebt worden op dezelfde manier gedekt.

Let op: de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging heeft niets te maken met het aanvullende verzekeringscontract "Geneeskundige Verzorging".

Voorwaarden

U moet aan meerdere voorwaarden voldoen om de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging te kunnen genieten:

 • minstens 16 jaar bijdragen betaald hebben;
 • een bepaalde leeftijd bereikt hebben, afhankelijk van de duur van de bijdrage:
  • 57 jaar voor 16 jaar bijdragen,
  • 56 jaar voor 18 jaar,
  • 55 jaar voor 20 jaar, enzovoort, met een grens op 50 jaar voor 30 jaar bijdrage.
 • in België wonen, behalve als u Belg bent of onderdaan van één van de landen van de EER of van Zwitserland;
 • niet gedekt zijn door een ander gelijkaardig Belgisch of buitenlands systeem voor geneeskundige verzorging;
 • een aanvraag indienen voor de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging.

In geval van overlijden

In geval van overlijden in de periode waarin de verzekerde bijdragen stort, genieten de overlevende echtgenoot en de eventuele wezen deze verzekering als zij nog niet gedekt worden door een andere instelling. Dat geldt ook als de verzekerde nog niet met pensioen was, of nog niet oud genoeg was om met pensioen te gaan.