Missie van de Overzeese Sociale Zekerheid

De Overzeese Sociale Zekerheid, vroeger DOSZ (OSZ), wordt beheerd door de RSZ, de federale openbare instelling voor de sociale zekerheid. Ze biedt sociale verzekeringen aan aangesloten expats die in landen buiten de EER werken.

De Overzeese Sociale Zekerheid beheert ook sociale prestaties voor:

  • personen die tewerkgesteld waren in Belgisch Congo en in Ruanda-Urundi vóór hun onafhankelijkheid;
  • gepensioneerden die vallen onder het eigen stelsel.