In de praktijk

Hier vindt u alle documentatie en formulieren die u nodig hebt om uw Overzeese Sociale Zekerheid te regelen.

Kies het type informatie dat u zoekt.

Deelname

Wilt u meer informatie over de algemene voorwaarden voor individuele of collectieve deelname? Wilt u onze tarieven kennen of een deelname aanvragen?

Meer informatie

Aanvraag tegemoetkoming

Bent u als aangeslotene ziek, hebt u een ongeval gehad of bent u met zwangerschapsverlof? Hier vindt u de nodige formulieren en informatie om een tussenkomst aan te vragen.

Meer informatie

Pensioen

U bent nog niet met pensioen en u wilt de bedragen kennen waar u recht op hebt?

U bent met pensioen en u hebt vragen over de uitbetaling van uw pensioen?

Meer informatie

Deelname

Tarief

Tarief op 1 september 2018

Individuele deelname

Formulieren

Documentatie

Collectieve deelname

Een personeelslid aansluiten

Formulieren

Deze formulieren moeten door elke werkgever ingevuld worden.

Eerste aansluiting als werkgever

Formulieren

Documentatie

Bijdragen aangeven en betalen

Formulieren

Aangifte maandelijkse of driemaandelijkse bijdragen (formulier model 5)

Arbeidsongevallen/ongevallen in het privéleven

Documentatie

Bijdragen en vergoedingen bij ongevallen

Eenmalige premie

Formulieren

Aanvraag berekening van een eenmalige premie

Documentatie

Een eenmalige premie storten

Aanvraag tussenkomst

Arbeidsongeschiktheid

Formulieren

Documentatie

Geneeskundige verzorging

Formulieren

Documentatie

Hoe het overzicht van medische kosten voor terugbetaling gebruiken

Slachtoffer van een arbeidsongeval of ongeval in het privéleven

Formulieren

Pensioenen