Welkom op de website van de Overzeese Sociale Zekerheid

De Overzeese Sociale Zekerheid dekt de volgende domeinen:

  • pensioenen
  • ziekte-invaliditeit-zwangerschapsverlof
  • gezondheidszorg
  • arbeidsongevallen
  • ongevallen in het privéleven

De Overzeese Sociale Zekerheid, vroeger DOSZ, is een dienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

De RSZ voorziet in Overzeese Sociale Zekerheid als u:

Als onderdaan van een ander land moet u tewerkgesteld zijn bij de Belgische staat, gewesten of gemeenschappen, of werken voor een onderneming met maatschappelijke zetel in België.

Over

Raadpleeg de pagina's hieronder om meer te weten te komen over de Overzeese Sociale Zekerheid.

In de praktijk

Krijg toegang tot alle documentatie in verband met de Overzeese Sociale Zekerheid en tot de nodige formulieren om alle administratieve stappen te ondernemen.

Contact

Wilt u meer weten over de Overzeese Sociale Zekerheid? Hebt u informatie nodig over een specifiek onderwerp? U hebt verschillende mogelijkheden om ons uw vragen op te sturen.