Digitaal loket

Zeevarende, reder of student? Via het digitaal loket van de Sociale Zekerheid voor Zeevarenden, hebt u steeds toegang tot de benodigde documenten om uw sociale zekerheid in orde te brengen.
Van inschrijving op de Poollijst tot uw aanvraag wachtgeld.

U kunt de online formulieren raadplegen door u aan te melden via Itsme® of uw eID.
Hebt u geen authenticatiemiddel? Gebruik dan het niet geauthenticeerde formulier.

Reder

Poollijst

Registratie scheepsdatabank

Aanvraag inschrijving schip in de scheepsdatabank

Uitzonderingen op beginsel vlag

Aanvraag onderwerping niet-EER-vlag

Zeevarende

Poollijst

Attest

Aanvraag attest

Wachtgeld

Zeegewenning